MVO

logo facebook
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Voetbalschool ball-Inn is niet alleen een voetbalschool die techniektraining geeft aan kids. Zo vinden we op maatschappelijk vlak het inzien van van sport algemeen heel belangrijk. Om deze reden hebben we een innovatieve maatschappelijk verantwoorde module ontwikkelt, de Ball-Inn Clinics. Bij de totstandkoming van de Clinics wordt er samengewerkt met Stichting WOeJ Leidschendam-Voorburg. Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt de nadruk op respect hebben voor elkaar, de verbindende factor is sport. ‘Sport haalt het beste in jezelf naar boven maar je moet ook om kunnen gaan met teleurstellingen. Sport zorgt voor een betere gezondheid en zelfvertrouwen. Het sportaanbod moet omhoog zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten.

Zo willen we cohesie creëren tussen de wijkbewoners door actief zichtbaar te zijn met onze Ball-Inn Clinics. Het aanbod is laagdrempelig en toegankelijk voor kinderen uit de leeftijdscategorieën 6 t/m 9 jaar (Wo) en 10 t/m 15 jaar (Vrij). We starten  vanaf 1 juni op de Jan Mulderstraat in Leidschendam-Voorburg. Zo streven we ernaar om onze Ball-Inn Clinics in te zetten om op zoveel mogelijk verschillende speelveldjes in Leidschendam-Voorburg aandacht te vragen voor sporten en bewegen. De Ball-Inn Clinics zullen duren tot eind augustus, waarna we afsluiten met een evenement (meer info volgt).

We hopen dat men de meerwaarde inziet van blijvend aandacht vragen voor sport en spel in de wijk. Hiermee hopen we een springplank te zijn voor talentjes in de wijk. Om een goede springplank te zijn is het van belang dat dit gebeurd met een goede opzet die in elke wijk, stad of buurt toepasbaar is. Zo is ons streven om na deze samenwerking met WOeJ het stokje door te geven aan andere sportorganisaties, die hierdoor aanwezig kunnen zijn in de wijk. Niet te vergeten dat hierdoor de continuïteit van aandacht vragen voor sport en beweging wordt gegarandeerd en dat iedereen hieraan kan participeren. Oud en Jong.

De plaatsen waar kinderen vnl. sporten en bewegen, zijn de speelveldjes in de wijk. Echter leven we in een tijd dat kinderen meer verleidingen hebben zoals hun televisie, telefoon of playstation. Zo staan speelveldjes soms leeg omdat ze niet meer up-to-date zijn. De veldjes zien er gewoon niet uitnodigend uit. Men blijft dan ook makkelijker thuis. Neem nou de openbare ruimte aan de Van Alpenstraat naast Station Laan van NOI, een ideale plek waar er blijvend aandacht gevraagd kan worden voor sport en beweging. Niet alleen voor kinderen, maar voor oud en jong.

Denk aan een speelveldje waar voetbal, basketbal, atletiek en fitness mogelijk is. Zodat echt iedereen kan participeren aan het sportaanbod in de wijk.

OPMERKING: